!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

 

Styrelsen 2017-18

Styrelsen består av följande personer: 

Ordförande Karin Stampes, Oktavgatan 4

Vice ordförande Niklas Avebjörk, Oktavgatan 4

Sekreterare Katrin Nyström, Mikrofonvägen 21

Ledamot Ronny Råden, Klaviaturgatan 10

Ledamot Synnöve Özer Engström, Oktavgatan 4

Ledamot Susan Norström, Klavviaturgatan 6

Ledamot Lena Lindgren, av HSB utsedd 

Suppleant Sisel Kulstadvik, Tellusborgsvägen 108

Suppleant Johan Björklund, Metronomgatan 3

 

Stämman utsåg till: 

Revisor Tomas Tibbling, Tellusborgsvägen 108

Revisors suppleant Bernt Boström, Tellusborgsvägen 108

 

Valberedningen:

Kerstin Jansson Lacanal, Tellusborgsvägen 108, sammankallande

Oliviera Ivkovic, Metronomgatan 5

Patrik Jangemo, Tellusborgsvägen 108

 

Styrelsen nås på mailadressen info@tvalflingan.se