!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

Fastställda av styrelsen 5 april 2011

Ordningsreglerna gäller för bostadsrättsinnehavare i föreningen och för eventuell hyresgäst i lägenhet eller lokal. Var aktsam och vårda föreningens egendom väl. Följ föreningens stadgar och de föreskrifter som finns för gemensamma utrymmen som står till de boendes förfogande.

Lägenheten

Lägenhet eller lokal inom föreningen får inte användas för annat ändamål än avsett eller på ett sätt som kan vara störande för kringboende.

Visa hänsyn till dina grannar. Efter klockan 22.00 och före kl 07.00 bör du ta skärskild hänsyn. Håll då ljudvolymen på TV och musikanläggningar på låg nivå. Sätt gärna upp anslag i porten eller hissen om störande arbete eller aktivitet kommer att pågå i lägenheten. Ta hänsyn till dina grannar även på uteplatser och balkonger sena kvällar. Behöver du utföra störande arbete som t ex att borra i tak eller vägg ska det utföras mellan 08 och 20 på vardagar och 10 och 20 på helger. Samma regler gäller för uteplatser och balkonger. 

Sätt inte upp blomlådor utanför fönster eller på utsidan av balkongräcken. Parabolantenner får inte heller fästas utanför fönster eller på balkongräcke.

Anmäl direkt sådan skada som omedelbart måste åtgärdas till vår fastighetskötare. Även upptäckt av skadedjur måste anmälas omedelbart.

Var sparsam med värme och vatten.

Gemensamma utrymmen

Lämna inte portar och dörrar till källare och andra utrymmen olåsta.

Belamra inte entréer och andra gemensamma utrymmen som trapphus och källargångar med barnvagnar, cyklar och andra personliga tillhörigheter. Det är viktigt för säkerheten. Föremål som placeras där kommer att avlägsnas. För cyklar och barnvagnar finns speciella utrymmen.

Lägg hushållssopor väl inslagna i sopkärlet. Returpapper, glas, metall med mera läggs i därför avsedda behållare. Läs instruktionerna i soprummen. Transportera själv bort övriga grovsopor.

Barnens sandlådor är till för barnens lekar, inte för katter och hundar. Mata inte fåglar inom föreningens område. Husdjur ska vara kopplade på gården och det är inte tillåtet att rasta dem på gården.

Det är okej att grilla på gården med kolgrill, men inte på gräsmattan. På uteplatser och balkonger får du bara grilla med el- eller gasolgrill.

Rök inte i gemensamma utrymmen. Ta hand om dina fimpar.

Parkera bilar endast på markerade platser. Felparkerade bilar bötfälls.

Blommor och buskar i gemensamma rabatter är till för alla boende. Låt dem stå kvar.

Tvättstugan

Städa efter dig. Lämna tvättstugan i samma skick som du vill ha den när du själv ska tvätta. Du blir av med din tvättid om du inte börjar tvätta inom en halvtimme efter tvättidens start. Då har någon annan rätt att tvätta i stället. Du har rätt att torka din tvätt en halv timme efter tvättidens slut.

Garaget

Det är inte tillåtet att tvätta, skaka rent mattorna eller damma ur bilen i garaget.